logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dokumenty Uchwała nr 29/2009 - wysokość stawki procentowej opłaty...
Publikacja: 3 stycznia 2012

Uchwała nr 29/2009 - wysokość stawki procentowej opłaty rocznej na 2010 r.

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej obowiązkowej opłaty rocznej na 2010 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, określenia dnia, na który 12,5-krotność sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe będzie stanowił podstawę obliczenia opłaty rocznej, oraz określenia terminu do wniesienia opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016