logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dokumenty Uchwała nr 24/2013 - wysokość stawki stosowanej do obliczania...
Publikacja: 12 lipca 2013

Uchwała nr 24/2013 - wysokość stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2013 rok wnoszonej na rzecz BFG przez SKOK-i

Uchwała nr 24/2013 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej na 2013 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016