logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Dokumenty Bezpieczny Bank nr 1 (38) 2009
Publikacja: 9 grudnia 2009

Bezpieczny Bank nr 1 (38) 2009

Spis treści

Z działalności BFG    
  Sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2008 roku (skrót) 5
Tomasz Obal,     
Monika Szymońska            
Upadłość banku inwestycyjnego na przykładzie Lehman Brothers 55
  Konferencja pt. Banki spółdzielcze – wyzwania wobec nowych regulacji – omówienie wystąpień przedstawicieli instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce 64
Problemy i poglądy                
Andrzej Jurowski,
Piotr Zegadło       
Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego 75
Kinga Jamrozik-Kierc,
Piotr Zegadło
Analiza źródeł finansowania banków działających w Polsce w kontekście niepokojów na rynkach finansowych 111
Marcin Gospodarowicz Lokalne instytucje finansowe a sytuacja ekonomiczno-społeczna gospodarstw rolnych 144
Emil Ślązak          Wpływ wprowadzenia euro w Polsce na funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 160

Agata Dunaszewska                                                      

Podstawowe zasady gwarantowania depozytów w systemie słowackim 170

 

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2016