logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 1 grudnia...
Publikacja: 16 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2017