logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia...
Publikacja: 10 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka SKOK-ów oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2017