logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1434 w sprawie...
Publikacja: 30 grudnia 2016

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1434 w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2016