logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna
Publikacja: 9 stycznia 2018

Bezpieczny Bank nr 3 (68) 2017, s. 86-105

DOI: 10.26354/bb.6.3.68.2017

Maciej Stradomski, Krzysztof Łabowski
Maciej Stradomski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Krzysztof Łabowski jest doktorem nauk ekonomicznych, zatrudnionym w Katedrze Teorii Pieniądza i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków
Succession in family enterprises as an element of banks credit risk

Streszczenie:
Duża intensywność procesów sukcesyjnych w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych stanowi w ostatnich latach spore wyzwanie zarówno dla tychże podmiotów, jak i dla instytucji finansowych wspierających ich funkcjonowanie i rozwój. Fala sukcesyjna wymaga podjęcia działań – zarówno po stronie firm rodzinnych jak i instytucji finansowych – zmierzających do identyfikacji ryzyka sukcesyjnego i do wdrożenia rozwiązań niwelujących problemy związane z jakością procesu sukcesyjnego.

Abstract:
High intensity of Polish companies succession processes occur as substantial challenge for these entities and also for financial institutions, which support their functioning and development. The wave of succession requires to undertake actions, by both family businesses and financial institutions, tending to identify succession risk and implement solutions, which solve problems connected with succession process quality.

Słowa kluczowe: instytucje finansowe, biznes rodzinny, zmiana pokoleniowa, ryzyko kredytowe, finansowanie relacyjne
Key words: financial institutions, family business, generation change, credit risk, relationship lending

Pełny tekst artykułu w pdf:

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2018