logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki pieniężne...
Publikacja: 15 listopada 2018

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że środki pieniężne zgromadzone przez deponentów na rachunkach bankowych we wszystkich bankach krajowych są objęte gwarancjami BFG do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro

Więcej informacji o zasadach gwarantowania depozytów.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018