logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi doniesieniami
Publikacja: 13 listopada 2018

Oświadczenie w związku z nieprawdziwymi doniesieniami

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyjaśniamy, że misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest działanie na rzecz stabilności sektora finansowego.

Wypełnianie tej misji następuje poprzez realizację dwóch podstawowych ustawowych zadań Funduszu:

  • gwarantowanie depozytów zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz
  • przygotowanie i przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.

Fundusz wraz z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego odpowiada za bezpieczeństwo systemu finansowego i realizuje swoje zadania we współpracy z tymi instytucjami.

BFG jest gwarantem środków zdeponowanych w polskim systemie bankowym oraz środków zdeponowanych w SKOK. Gwarancjami BFG objęci są deponenci banków komercyjnych, banków spółdzielczych, oddziałów banków zagranicznych oraz SKOK-ów. W przypadku upadłości każdemu deponentowi wypłacane są jego oszczędności do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest także organem przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja to restrukturyzacja zagrożonego podmiotu w sytuacji, gdy jego upadłość mogłaby poważnie zagrażać klientom, gospodarce lub stabilności rynku finansowego.

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia przez BFG przymusowej restrukturyzacji jest zidentyfikowanie przez Fundusz interesu publicznego. Rozumie się przez to przede wszystkim: zagrożenie dla utrzymania stabilności finansowej kraju, konieczność kontynuowania funkcji krytycznych zagrożonego banku (tj. usług świadczonych przez daną instytucję finansową, które nie mogą być szybko zastąpione) oraz ryzyko konieczności zaangażowania funduszy publicznych. Ustawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest przygotowanie przymusowej restrukturyzacji poprzez opracowanie planów przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany do przygotowania planu przymusowej restrukturyzacji dla każdego banku działającego w Polsce. W przypadku europejskich grup bankowych BFG uczestniczy w przygotowywaniu grupowego planu przymusowej restrukturyzacji na szczeblu unijnym. Przymusową restrukturyzacją, poza bankami, mogą być objęte też SKOK-i i niektóre domy maklerskie.

Przymusowa restrukturyzacja jest rozwiązaniem alternatywnym wobec upadłości. Celem przymusowej restrukturyzacji nie jest nacjonalizacja restrukturyzowanego podmiotu. Jest ona przeprowadzana zgodnie ze standardami Unii Europejskiej opisanymi w dyrektywie BRR, wdrożonej w Polsce przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018