logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Spotkanie z bankami spółdzielczymi poświęcone planom...
Publikacja: 17 września 2018

Spotkanie z bankami spółdzielczymi poświęcone planom przymusowej restrukturyzacji

14 września w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami banków spółdzielczych poświęcone planom przymusowej restrukturyzacji.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące zapytań i wątpliwości banków spółdzielczych związanych z przyjętą przez Fundusz strategią przymusowej restrukturyzacji. Poruszone zostały zagadnienia związane z identyfikacją funkcji krytycznych oraz obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018