logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wypłaty środków gwarantowanych w latach 2014-2017 i stan...
Publikacja: 10 lipca 2018

Wypłaty środków gwarantowanych w latach 2014-2017 i stan funduszy BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny od początku 2014 r. do końca 2017 r. dokonał wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów 11 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w wysokości 4 mld 326 mln zł oraz dla deponentów 2 banków spółdzielczych w wysokości 2 mld 174 mln zł. Łączne zobowiązania gwarancyjne w tych przypadkach (razem z kwotami jeszcze nie odebranymi) wyniosły 6 mld 549 mln zł.

BFG dysponuje różnymi źródłami finansowania działalności gwarancyjnej, w tym funduszami własnymi oraz środkami finansowymi gromadzonymi przez wszystkie banki w postaci funduszy ochrony środków gwarantowanych.

Na koniec 2017 r. wartość środków, które mogłyby być wykorzystane na wypłatę środków gwarantowanych wynosiła:

  • fundusze gwarancyjne banków i kas – 10 mld 756 mln zł,
  • fundusz statutowy pomniejszony o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 1 mld 583 mln zł,
  • fundusz ochrony środków gwarantowanych (dalej: FOŚG) – 6 mld 285 mln zł.

FOŚG to fundusz utrzymywany przez banki, możliwy do wykorzystania w przypadku wyczerpania funduszy własnych na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów banków.

Łącznie, powyższe źródła tworzą zasób finansowy o wartości 18 mld 624 mln zł.

Ponadto BFG na koniec 2017 r. dysponował kwotą 3 mld 575 mln zł zgromadzoną na funduszach przymusowej restrukturyzacji banków i kas.

Należy także pamiętać, że ustawa o BFG przewiduje możliwość pozyskania na potrzeby wypłaty środków gwarantowanych pożyczki lub dotacji z budżetu państwa oraz kredytu krótkoterminowego z NBP.

Więcej danych na temat stanu funduszy BFG

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018