logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie Konkursu BFG
Publikacja: 31 maja 2017

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii prac doktorskich:

Nagrodę Prezesa Zarządu za najlepszą pracę doktorską
w kwocie 15 000 zł panu Jakubowi Kerlinowi za pracę „Ewolucja roli instytucji gwarantujących depozyty w sieci bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej”,

II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł pani Annie Dobrzańskiej za pracę „Rola polityki makroostrożnościowej w zapewnieniu stabilności finansowej”,

II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł:

  • pani Ewelinie Anecie Stacheckiej za pracę „Poziom zaufania do instytucji bankowych a świadomość klientów na przykładzie miasta Łodzi” oraz
  • panu Kamilowi Klupie za pracę „Licencja na zabijanie: nowe instrumenty prawne w zakresie ingerencji w prawa akcjonariuszy i obligatariuszy banku w ramach postępowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution)”.

Jury postanowiło nie przyznać Nagrody Prezesa Zarządu za najlepszą pracę magisterską. Nie przyznano również nagrody w kategorii prac licencjackich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2017