logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zasady odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych...
Publikacja: 31 marca 2017

Zasady odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji

W dniu 24 marca 2017 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła:

  • uchwałę nr 29/2017 w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków,
  • uchwałę nr 30/2017 w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas.

Rozpatrywanie wniosku o odroczenie terminu płatności składki nadzwyczajnej będzie dokonywane z uwzględnieniem wystąpienia ewentualnej pomocy publicznej w rozumieniu
art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2
z późn. zm.).

Uchwała nr 29/2017 Rady BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji banków

Uchwała nr 30/2017 Rady BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji kas

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2017