logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Publikacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu,...
Publikacja: 6 marca 2017

Publikacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania informacji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

W dniu 3 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. poz. 470).

Więcej informacji znajduje się w zakładce Rozporządzenie MRiF z art. 330 ust. 7 ustawy o BFG oraz Kanał teletransmisji – portal BFG STP.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2017