logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Spotkanie BFG z przedstawicielami sektora bankowego,...
Publikacja: 18 listopada 2016

Spotkanie BFG z przedstawicielami sektora bankowego, Ministerstwa Finansów oraz Związku Banków Polskich

W dniu 17 listopada 2016 r. w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami sektora bankowego, Ministerstwa Finansów oraz Związku Banków Polskich. Celem spotkania było omówienie dwóch projektów rozporządzeń opracowywanych w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („ustawa”), tj. :

  • Rozporządzenia Ministra Finansów sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji, wydawanego na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy,  oraz
  • Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych, wydawanego na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy.

Na spotkaniu przedstawiciele Funduszu omówili podstawowe założenia przyjęte przez projektodawcę w obu aktach wykonawczych oraz odnieśli się do pytań zgłoszonych przez sektor bankowy. Fundusz, Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich będą kontynuować współpracę w celu wyjaśnieni a wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i – tam gdzie jest to konieczne – wprowadzenia zmian do projektów.

Krzysztof Broda, wiceprezes BFG, na spotkaniu z przedstawicielami sektora bankowego

Prezentacja podczas spotkania z przedstawicielami sektora bankowego

Krzysztof Juzala, pracownik Departamentu Przymusowej Restrukturyzacji BFG podczas spotkania z przedstawicielami sektora bankowego

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2016