logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Prezydent RP podpisał nową ustawę o Bankowym Funduszu...
Publikacja: 6 lipca 2016

Prezydent RP podpisał nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

30 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej „nowa ustawa”). Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) oraz DGSD (Deposit Guarantee Schemes Directive).

Nowa ustawa zwiększy bezpieczeństwo systemu finansowego ograniczając ryzyko, że banki będą ratowane z pieniędzy podatników. Wprowadzane dla banków procedury będą dotyczyły także kas i niektórych domów maklerskich.

Nowa ustawa w niewielkim stopniu zmieni dotychczasowy zakres gwarancji. Kwota gwarantowana pozostanie na niezmienionym poziomie równowartości 100 tys. euro.

Jednocześnie zostaną wprowadzone rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo depozytów. Dotyczy to m.in. środków zgromadzonych na deweloperskich rachunkach powierniczych i na rachunkach bankowych, na których domy maklerskie deponują środki powierzone im przez klientów. W tych przypadkach gwarancjami objęty będzie każdy powierzający i każdy klient domu maklerskiego z osobna. Dodatkowo w ustawie wskazano szczególne sytuacje (takie jak nabycie spadku lub sprzedaż mieszkania), w których limit gwarancji będzie wyższy.

Na mocy nowej ustawy BFG otrzyma kompetencje umożliwiające przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji banków.

Do tej pory w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł jedynie finansowo wesprzeć przejęcie zagrożonego banku przez inny podmiot. Po wejściu w życie nowej ustawy BFG będzie mógł rozpocząć proces przymusowej restrukturyzacji, o ile zostaną wyczerpane możliwości uzdrowienia banku przez KNF i pod warunkiem, że będzie to służyło interesowi publicznemu.

W ramach przymusowej restrukturyzacji BFG będzie mógł:

  • sprzedać upadający bank w całości lub w części,
  • utworzyć bank pomostowy – specjalny bank, do którego zostaną przeniesione dobre aktywa i zobowiązania (depozyty) zagrożonego banku,
  • umorzyć niektóre zobowiązania banku w celu pokrycia jego strat lub zamienić je na akcje, tak aby odbudować jego kapitały i umożliwić mu dalszą działalność (tzw. bail-in),
  • przenieść wątpliwe aktywa do podmiotu wyspecjalizowanego w zarządzaniu takimi aktywami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3-miesięcznego okresu vacatio legis od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, które nastąpiło w dniu 8 lipca 2016 r.

Pełny tekst ustawy: Dziennik Ustaw z dnia 8.07.2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016