logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wysokości stawek obowiązkowej opłaty i opłaty...
Publikacja: 16 czerwca 2016

Wysokości stawek obowiązkowej opłaty i opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 r.

Banki – wysokości stawek obowiązkowej opłaty i opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku

W dniu 15 czerwca 2016 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały dotyczące określenia wysokości stawek:
• obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku,
• opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – wysokość stawki obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku

W dniu 15 czerwca 2016 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku.

 

Powyższe uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dostępne są w dziale: Strefa dokumentów – Uchwały Rady BFG, jak również pod następującymi odnośnikami:

Uchwała nr 36/2016 – wysokość stawki obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku – banki

Uchwała nr 37/2016 – wysokość stawki opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku – banki

Uchwała nr 38/2016 – wysokość stawki obowiązkowej opłaty na III kwartał 2016 roku – kasy

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016