logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie Konkursu BFG
Publikacja: 31 maja 2016

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

I. W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł pani Elżbiecie Krajewskiej za pracę: „Geometryczna teoria immunizacji na rynkach niezupełnych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Gajka, Politechnika Łódzka;
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł panu Tomaszowi Zinkiewiczowi za pracę: „Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja transgranicznej grupy bankowej w prawie Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz, Uniwersytet Warszawski.

II. W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Agacie Graczyk za pracę: „Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej” napisaną pod kierunkiem dr. Krzysztofa Waliszewskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Tomaszowi Redwanzowi za pracę „Analiza wielowymiarowa stabilności finansowej polskich banków komercyjnych w latach 2008 – 2013” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Szredera, Uniwersytet Gdański.

III. W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5 000 zł pani Annie Maksymiuk za pracę „Pokryzysowe rozwiązania na rynku instrumentów pochodnych OTC w kontekście ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta oraz regulacji EMIR” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • II Nagrodę za pracę licencjacką w kwocie 2 500 zł pani Monice Prucnal za pracę „Rozmiary instytucji bankowych jako determinanta ryzyka systemowego” napisaną pod kierunkiem dr. Aleksandry Jurkowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016