logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 32 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26...
Publikacja: 26 kwietnia 2016

Komunikat nr 32 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 kwietnia 2016 r.

W związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 kwietnia 2016 r. decyzji dotyczącej przejęcia Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie przez Alior Bank S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że do dnia przejęcia tj. do 1 czerwca 2016 r. środki deponentów zgromadzone w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie są chronione do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Natomiast z dniem przejęcia Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie przez Alior Bank S.A., środki deponentów będą chronione od tego dnia w ramach gwarancji dla środków zdeponowanych w Alior Banku S.A., do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania ustawowe, jest gotowy udzielić wsparcia w formie gwarancji i dotacji dla Alior Banku S.A. jako podmiotu przejmującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem:

Gwarantowanie depozytów

Informacje dotyczące warunków udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy i wsparcia znajdują się pod adresem:

Dla instytucji finansowych

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016