logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 28 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22...
Publikacja: 22 kwietnia 2016

Komunikat nr 28 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zwieszeniu z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” z siedzibą w Czeladzi (SKOK „Jowisz”).

KNF zapowiedziała , że jeżeli do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00 nie otrzyma potwierdzenia, że Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przekazała SKOK „Jowisz” środki finansowe w wysokości usuwającej stan niewypłacalności tej kasy, to w dniu 25 kwietnia 2016 r. Komisja wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK „Jowisz”.

Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK „Jowisz” będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym („BFG”), gwarancjami BFG objęte są depozyty jednego deponenta łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez niego w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. Środki gwarantowane są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy.

Komunikat KNF

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: informacje dla klientów kas.
Kontakt: Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016