logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 14 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29...
Publikacja: 29 września 2015

Komunikat nr 14 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2015 r.

W związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 września 2015 r. decyzji dotyczącej przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że do dnia przejęcia tj. do 1 listopada 2015 r. środki deponentów zgromadzone w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Siarkopol” są chronione do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Natomiast z dniem przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie środki deponentów będą chronione od tego dnia w ramach gwarancji dla środków zdeponowanych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania ustawowe, jest gotowy udzielić wsparcia Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie jako kasie przejmującej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na stronie Gwarantowanie depozytów.

Informacje dotyczące warunków udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy i wsparcia znajduje się na stronie Dla instytucji finansowych.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016