logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Prezydent RP podpisał ustawę o nadzorze makroostrożnościowym...
Publikacja: 24 września 2015

Prezydent RP podpisał ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

W dniu 24 września 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Ustawa wprowadza do krajowego systemu prawnego formalne ramy organizacji polityki makroostrożnościowej oraz powołuje Komitet Stabilności Finansowej, jako organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad system finansowym.

Ustawa dokonuje m.in. nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
– przesądzenia, że Fundusz jest organem do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy BRR,
– zmiany podstawy naliczania opłat wnoszonych przez banki – nową podstawę będzie stanowiła łączna kwota ekspozycji na ryzyko,
– przyznania Funduszowi kompetencji do udzielania wsparcia bankom w przypadku ich przejęcia lub likwidacji.

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3576_u.htm

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016