logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 13 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18...
Publikacja: 18 czerwca 2015

Komunikat nr 13 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r.

W związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2015 r. decyzji dotyczącej przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” przez PKO Bank Polski S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że do dnia przejęcia tj. do 1 sierpnia 2015 r. środki deponentów zgromadzone w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” są chronione do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Natomiast z dniem przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wesoła” przez PKO Bank Polski S.A., środki deponentów będą chronione od tego dnia w ramach gwarancji dla środków zdeponowanych w PKO Banku Polskim S.A., do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania ustawowe, jest gotowy udzielić wsparcia w formie gwarancji i dotacji dla PKO Banku Polskiego S.A. jako podmiotu przejmującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na stronie Gwarantowanie depozytów.

Informacje dotyczące warunków udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy i wsparcia znajduje się na stronie Dla instytucji finansowych.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016