logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna 45. Posiedzenie Rady Wykonawczej Międzynarodowego...
Publikacja: 9 czerwca 2015

45. Posiedzenie Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI)

W dniach 1-4 czerwca 2015 r. odbyło się 45. Posiedzenie Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). Posiedzenie zorganizowane przez IADI poprowadził Prezes Zarządu BFG, pełniący funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej IADI. Głównym przedmiotem posiedzenia była sesja poświęcona rozmowie nt. przyszłego funkcjonowania IADI oraz kierunku ewentualnych zmian w Stowarzyszeniu. Posiedzenie Rady Wykonawczej poprzedzały obrady komitetów stałych oraz podkomitetów. Spotkaniom towarzyszyła konferencja naukowa IADI pt. Current Issues Facing Deposit Insurers (Aktualne tematy, z którymi spotykają się instytucje gwarantowania depozytów).

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016