logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 30 kwietnia 2015

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.
Jury Konkursu w składzie: Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

I. W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł panu Grzegorzowi Radomskiemu za pracę: „Metody wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Gospodarowicza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł panu Łukaszowi Szewczykowi za pracę: „Ocena skuteczności systemów gwarantowania depozytów w realizacji funkcji sieci bezpieczeństwa finansowego” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Joanny Żabińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

II. W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł pani Aleksandrze Groch za pracę „Wpływ malwersacji finansowych z udziałem instytucji parabankowych na stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowego rynku finansowego” napisaną pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu  Radosławowi Roszczykowi za pracę „Nieklasyczne metody oceny ryzyka kredytowego z wykorzystaniem technik Data Mining napisaną pod kierunkiem dr inż. Tomasza Ząbkowskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III. W kategorii prac licencjackich

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5 000 zł pani Sylwii Bartoli za pracę „Bankowość biometryczna jako innowacyjny system weryfikowania użytkownika” napisaną pod kierunkiem dr Iwy Kuchciak, Uniwersytet Łódzki
  • II Nagrodę za pracę licencjacką w kwocie 2 500 zł panu Radosławowi Ciukajowi za pracę „Międzynarodowa architektura nadzorcza a efektywność nadzoru bankowego” napisaną pod kierunkiem dr Aleksandry Jurkowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016