logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna BFG i Bank Światowy współorganizatorami seminarium pt....
Publikacja: 3 marca 2015

BFG i Bank Światowy współorganizatorami seminarium pt. Wyzwania dla europejskich gwarantów depozytów

W dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie BFG odbyło się seminarium pt. „Wyzwania dla europejskich gwarantów depozytów: finansowanie działalności, inwestowanie środków i wypłata środków gwarantowanych” (ang. Challenges for European Deposit Insurance Systems: Funding, Investment Practices and Reimbursement). Seminarium, zorganizowane przez Bank Światowy oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, miało charakter dyskusji przy okrągłym stole. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 30 przedstawicieli europejskich instytucji gwarantowania depozytów, banków centralnych oraz instytucji nadzoru finansowego, a także Banku Światowego, Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Celem seminarium było stworzenie forum wymiany doświadczeń na rzecz rozwoju europejskich instytucji gwarantowania depozytów, tak, aby wesprzeć je we wdrażaniu najlepszych praktyk, w usprawnianiu ich systemów, a także w zakresie lepszej współpracy z innymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Przedstawiciele europejskich instytucji tj. KE i EUNB, biorąc aktywny udział w spotkaniu, dali wyraz zaangażowaniu w działalność na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa finansowego w Europie poprzez wspieranie instytucji gwarantowania depozytów w podejmowanych przez nich wyzwaniach.

Link do reportażu z seminarium (w jęz. ang.): https://www.youtube.com/watch?v=smcl0GUq50E

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016