logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 12 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 1 marca...
Publikacja: 1 marca 2015

Komunikat nr 12 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 1 marca 2015 r.

Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów SKOK w Wołominie były prowadzone w placówkach PKO BP S.A. w okresie od 19 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.
Po tym terminie, w okresie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji (tj. od 12 grudnia 2014 r.), wypłat dokonuje bezpośrednio Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W celu otrzymania środków gwarantowanych należy:

 • wypełnić formularz wniosku (uwaga: przed wypełnieniem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na drugiej stronie formularza),
 • złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub
 • złożyć wniosek korespondencyjnie (uwaga: dotyczy jedynie przypadków ubiegania się o środki w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł), wysyłając go na adres:
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ul. ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa
  W przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną niezbędne jest poświadczenie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu na wniosku. Poświadczenie to może być dokonane przez jedną z następujących osób:
  – notariusza,
  – wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  – syndyka lub zarządcę masy upadłości SKOK w Wołominie,
 • wniosek dotyczący środków gwarantowanych powyżej 100 tys. zł należy składać bezpośrednio w siedzibie Funduszu,
 • osoby przebywające za granicą, niezależnie od wartości środków gwarantowanych, mogą złożyć wniosek drogą korespondencyjną.

Wnioski wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zgodności danych osobowych wnioskodawcy oraz własnoręczności jego podpisu powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (legalizacja) lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – notariusza miejscowego. Wniosek poświadczony przez notariusza miejscowego powinien mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz.
W przypadku wypłaty środków w formie gotówkowej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wypłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty środków gwarantowanych (w tym informacje o zasadach składania wniosków o wypłatę) dostępne są pod numerami telefonów: 800 569 341, 22 58 30 942.

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2018