logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zaktualizowane IADI Core Principles umieszczone w Kompendium...
Publikacja: 5 lutego 2015

Zaktualizowane IADI Core Principles umieszczone w Kompendium Standardów FSB

Mark Carney, Przewodniczący Rady Stabilności Finansowej (FSB), powiadomił Przewodniczącego IADI Jerzego Pruskiego, że zaktualizowane Podstawowe Zasady Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems and the Compliance Assessment Methodology, Core Principles) zostały przedłożone Walnemu Zgromadzeniu FSB.

Uaktualniona wersja dokumentu zastąpiła jego starą wersję w Katalogu Kluczowych Standardów Stabilnych Systemów Finansowych (FSB Compendium of Key Standards for Sound Financial Systems). Core Principles zostały włączone do Kompendium Standardów FSB w 2010 r.
Wypracowane w toku aktualizacji rozwiązania znacznie lepiej odzwierciedlają aktualne uwarunkowania funkcjonowania instytucji gwarantujących depozyty oraz obejmują obszary wskazane wcześniej przez Radę Stabilności Finansowej.

Core Principles to zbiór najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów służących poprawie efektywności funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów, opracowany w 2009 r. przez IADI i Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) oraz zaaprobowany przez Radę Stabilności Finansowej (FSB). Wykorzystywane są w przeglądach sektora finansowego poszczególnych państw (Financial Sector Assessment Program, FSAP), realizowanych przez Międzynarodowy Funduszy Walutowy i Bank Światowy.

List Przewodniczącego Rady Stabilności Finansowej (FSB) Marka Carneya do Przewodniczącego IADI Jerzego Pruskiego jest dostępny tutaj.
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016