logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 8 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11...
Publikacja: 11 grudnia 2014

Komunikat nr 8 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.
KNF oczekuje, w terminie nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r., jednoznacznego stanowiska Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. Kolejne posiedzenie KNF w tej sprawie z udziałem Kasy Krajowej przewidziane zostało na dzień 12 grudnia 2014 r.
W przypadku braku wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin ze strony Kasy Krajowej, zgodnie z art. 74k ust. 2 ustawy o skok, KNF będzie obowiązana wystąpić, w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieregulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin do właściwego sądu.
Ewentualne wystąpienie przez KNF z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy będzie stanowić formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: informacje dla klientów kas.

Kontakt: Infolinia: 800 569 341 (połączenie bezpłatne) oraz 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016