logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 7 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 5 grudnia...
Publikacja: 5 grudnia 2014

Komunikat nr 7 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 5 grudnia 2014 r.

W związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2014 r. decyzji dotyczącej przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że do dnia przejęcia tj. do 22 grudnia 2014 r. środki deponentów zgromadzone w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika są chronione do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Natomiast z dniem przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Mikołaja Kopernika przez Bank Pekao S.A., środki deponentów będą chronione od tego dnia w ramach gwarancji dla środków zdeponowanych w Banku Pekao S.A., do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro dla każdego deponenta.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania ustawowe, jest gotowy udzielić wsparcia w formie gwarancji i dotacji dla Banku Pekao S.A. jako podmiotu przejmującego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się na stronie Gwarantowanie depozytów.

Informacje dotyczące warunków udzielania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pomocy i wsparcia znajdują się na stronie: Dla instytucji finansowych.

Informacje dla kas

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016