logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Seminarium FSI i IADI nt. uporządkowanej likwidacji banków,...
Publikacja: 12 września 2014

Seminarium FSI i IADI nt. uporządkowanej likwidacji banków, zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów

W dniach 9-11 września 2014 roku odbyło się seminarium pt. „FSI-IADI Seminar on Bank Resolution, Crisis Management and Deposit Insurance Issues” zorganizowane przez Instytut Stabilności Finansowej (FSI) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI).

Seminarium otworzył Pan Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI) i Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wygłaszając prezentację na temat roli gwarantów depozytów w procesie uporządkowanej likwidacji banków. Prezes Zarządu BFG zaakcentował wzrost znaczenia instytucji gwarantowania depozytów w sytuacjach kryzysowych oraz zachodzące zmiany w mandatach tych instytucji, z obecnie dominującego mandatu „pay-box” w kierunku rozszerzonego „pay-box plus” czy też „loss/risk minimizer”. Prezes Zarządu BFG podkreślił również, jak istotne dla utrzymania zaufania ze strony deponentów jest szybkie dokonanie wypłaty środków gwarantowanych w przypadku sytuacji spełnienia warunku gwarancji oraz, że korzystanie z narzędzia uporządkowanej likwidacji może stanowić dobrą alternatywę dla dokonywania wypłat.

Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez FSI oraz IADI w siedzibie Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w Bazylei w Szwajcarii. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników reprezentujących m.in. instytucje gwarantujące depozyty, banki centralne oraz instytucje nadzoru finansowego z całego świata.
 

Poniżej link do prezentacji Prezesa Zarządu BFG pt. „The role of the deposit insurer in bank resolution”.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016