logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014
Publikacja: 9 września 2014

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2014

W dniu 9 września 2014 r. Andrzej Banasiak, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, uczestniczył w zorganizowanym przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające dorocznym Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Modele nowoczesnej polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych i wyzwań ekonomicznych”.
W ramach sesji poświęconej modelowi biznesowemu i efektywności działania banków spółdzielczych Członek Zarządu BFG przedstawił prezentację pod tytułem „Efektywność działalności bankowości spółdzielczej".
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016