logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Szanse i wyzwania dla bankowości spółdzielczej - debata w ZBP
Publikacja: 5 września 2014

Szanse i wyzwania dla bankowości spółdzielczej - debata w ZBP

W dniu 1 września 2014 r. odbyła się debata Dziennika Gazeta Prawna oraz Związku Banków Polskich o szansach dla polskiej bankowości spółdzielczej, w której wzięli udział:
Krystyna Skowrońska – Przewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych,
Jerzy Pruski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,
Piotr Piłat – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów,
Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości,
Ryszard Lorek – Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej,
Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Uczestnicy panelu podkreślali istotną rolę, jaką pełnią banki spółdzielcze w gospodarce, akumulując lokalny kapitał i dysponując 5 tys. placówek i obsługując 30 tys. miejscowości.

Jerzy Pruski stwierdził, że banki spółdzielcze pełnią bardzo ważną rolę w zakresie dystrybucji usług bankowych, a bez nich poziom wykluczenia finansowego byłby w Polsce dużo większy. Rola banków spółdzielczych jest niedoceniona, jeśli chodzi o włączenie do korzystania z usług finansowych różnych dużych grup społecznych. Jednakże sektor spółdzielczy ustępuje bankom komercyjnym, jeśli chodzi o efektywność działania.

Dyskutanci wskazywali na konieczne zmiany w ustawie o bankach spółdzielczych, niezbędne z powodu zmian w prawie unijnym, a także na potrzebę wypracowania nowego modelu działania banków spółdzielczych. Prezes BFG zwrócił uwagę, iż model, w którym wzrost wyniku osiągano dzięki zwiększaniu skali działalności, wyczerpuje się, a być może już się wyczerpał.

Uczestnicy debaty poruszyli również zagadnienia związane z konkurencyjnością sektora bankowości spółdzielczej, a także oczekiwań sektora wobec instytucji rządowych i samorządowych.

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie:

http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2014/wrzesien/debata-dziennika-gazety-prawnej-i-zbp-szanse-i-wyzwania-dla-bankowosci-spoldzielczej

 

 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016