logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Komunikat nr 4 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 6...
Publikacja: 6 sierpnia 2014

Komunikat nr 4 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

W związku z zawieszeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego z dniem 18 lipca br. działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota, Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął wszystkie niezbędne działania umożliwiające szybką wypłatę deponentom Kasy zgromadzonych przez nich środków do limitu gwarancyjnego wynoszącego równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro.
O wszystkich podjętych działaniach BFG informował klientów SKOK Wspólnota m.in. w komunikatach, ogłoszeniu prasowym, na stronie internetowej www.bfg.pl oraz za pośrednictwem bezpłatnej infolinii (nr 800 569 341).
Wypłaty środków gwarantowanych, których łączna wartość to 815.660.818,38 zł, rozpoczęły się w dniu 28 lipca br., tj. szóstego dnia roboczego od dnia zawieszenia działalności Kasy, za pośrednictwem sieci oddziałów PKO Banku Polskiego.
Do dnia 5 sierpnia 2014 r., tj. w ciągu pierwszych siedmiu dni roboczych wypłat, deponentom SKOK Wspólnota wypłacono ponad 607,2 mln zł, tj. ok. 75% środków gwarantowanych.
Do wskazanego powyżej dnia środki gwarantowane odebrało 13.987 deponentów z ogólnej liczby 74.035 umieszczonej na liście wypłat.
Wypłaty będą realizowane w oddziałach PKO Banku Polskiego do dnia 19 września br., a po tym terminie – bezpośrednio przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (ul. ks. I. J. Skorupki 4; 00-546 Warszawa) w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności Kasy.

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2016