logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 15 kwietnia 2014

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

Jury Konkursu w składzie: Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

I. W kategorii prac doktorskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę doktorską w kwocie 15 000 zł panu Pawłowi Smadze za pracę: „Zaangażowanie banku centralnego w dbałość o stabilność finansową w Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej w Kolegium Zarządzania i Finansów Katedry Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • II Nagrodę za pracę doktorską w kwocie 8 000 zł pani Hannie Żywieckiej za pracę: „Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


II. W kategorii prac magisterskich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę magisterską w kwocie 10 000 zł panu Marcinowi Czaplickiemu za pracę „Kontrowersje wokół polityki makroostrożnościowej na przykładzie pakiet CRD IV i CRR” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • II Nagrodę za pracę magisterską w kwocie 6 000 zł panu Tomaszowi Waligórze za pracę „Ryzyko bankowe w kontekście uregulowań Komitetu Bazylejskiego” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marcinak-Neider w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

III. W kategorii prac licencjackich:

  • Nagrodę Prezesa Zarządu BFG za najlepszą pracę licencjacką w kwocie 5 000 zł pani Magdalenie Kozińskiej za pracę „Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych banków na polską gospodarkę” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • II Nagrodę za pracę licencjacką w kwocie 2 500 zł panu Łukaszowi Kluczyńskiemu za pracę: „Antykryzysowa polityka pieniężna na przykładzie wybranych banków centralnych w latach 2007 – 2011” napisaną pod kierunkiem dr Pawła Błaszczyka w katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016