logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna BFG gwarantuje depozyty zgromadzone w kasach
Publikacja: 28 listopada 2013

BFG gwarantuje depozyty zgromadzone w kasach

Od 29 listopada 2013 r. depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na mocy znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności kasy i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości) w całości wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty, tj. do równowartości w złotych 100.000 euro. Wypłata ta następuje w terminie 20 dni roboczych.

Więcej informacji dostępnych jest w dziale Informacje dla klientów kas oraz FAQ – najczęściej zadawane pytania.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016