logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Nagroda IADI dla BFG
Publikacja: 14 listopada 2013

Nagroda IADI dla BFG

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI) przyznało Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nagrodę za działalność BFG na arenie międzynarodowej oraz realizowane przez Fundusz w ostatnich trzech latach działania wspierające i promujące Podstawowe Zasady Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów (Core Principles). Podczas Walnego Zgromadzenia Członków IADI Fundusz został wyróżniony prestiżową nagrodą dla organizacji roku w kategorii „Core Principles and International Participation”.
Poza BFG komitet oceniający wyróżnił także: Fundusz Gwarantowania Depozytów z Kazachstanu za wprowadzenie zmian w systemie gwarantowania depozytów oraz Rosyjską Agencję Gwarantowania Depozytów za osiągnięcia w zakresie uporządkowanej likwidacji banków i wypłaty środków gwarantowanych. Nagroda roku 2013 dla organizacji gwarantującej depozyty przypadła Filipińskiej Korporacji Gwarantowania Depozytów.

W 2009 roku IADI, wraz z Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego, opracowało „Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) – tzw. katalog podstawowych wskazówek dla instytucji gwarantujących depozyty i ich relacji z innymi podmiotami sieci bezpieczeństwa finansowego. W 2010 roku zakończone zostały prace nad „Metodyką oceny zgodności z Zasadami Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Methodology for Compliance Assessment). W 2011 roku Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów zostały włączone przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) do listy podstawowych standardów określających stabilne systemy finansowe. Metodyka oceny zgodności z Podstawowymi Zasadami jest wykorzystywana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przy badaniu okresowej oceny stabilności sektora finansowego.
Więcej informacji w zakładce:
https://archiwalna.bfg.pl/podstawowe-zasady-efektywnego-gwarantowania-depozytow-1

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016