logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – tekst ujednolicony
Publikacja: 15 października 2013

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – tekst ujednolicony

W zakładce Strefa dokumentów > Akty prawne został opublikowany tekst ujednolicony ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) według stanu prawnego na dzień 4 października 2013 r. w wersji przygotowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W dokumencie zaznaczone zostały w zmiany, które wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2013 r. Zmiany te oznaczono kursywą oraz podkreśleniem.

Link do ustawy: tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.)

Zastrzeżenie:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokłada wszelkich starań, aby dokumenty zamieszczane na stronie internetowej były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o teksty aktów normatywnych opublikowanych na stronie internetowej Funduszu. Strona ta nie jest źródłem prawa, a elektroniczne wersje tekstów ujednoliconych ustaw opracowywane przez Fundusz mogą być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 197, poz. 1172 z późn. zm.).
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016