logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 17 czerwca 2013

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

Jury Konkursu w składzie: prof. Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

1. Nagrodę w kwocie 10 000 zł Pani Agacie Głogowskiej-Mikołajczyk za najlepszą pracę doktorską: „Kierunki zmian w regulacjach i systemie nadzoru bankowego w krajach Unii Europejskiej w następstwie kryzysu finansowego z 2007 r.”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Leokadii Oręziak w Katedrze Finansów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
2. Nagrodę w kwocie 2 500 zł Pani Katarzynie Czubackiej za najlepszą pracę licencjacką: „Systemy gwarantowania depozytów. W poszukiwaniu rozwiązań po kryzysie 2007 – 2010”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nie przyznano nagrody za pracę magisterską.
 

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016