logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Nowelizacja ustawy o SKOK
Publikacja: 29 maja 2013

Nowelizacja ustawy o SKOK

W dniu 28 maja 2013 roku została ogłoszona ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 613), na mocy której znowelizowano również przepisy ustawy o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Treść ustawy nowelizującej dostępna jest w zakładce Akty Prawne.
Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2016