logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów...
Publikacja: 22 października 2012

Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI)

W dniach 22-26 października 2012 r. odbywa się w Londynie XI. Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów oraz towarzysząca mu doroczna konferencja (11th IADI Annual Conference and Annual General Meeting). Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest członkiem IADI od 2008 r., a prezes Zarządu BFG Jerzy Pruski jest wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej IADI.  

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków IADI przewidziane są wybory nowego Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej IADI na trzyletnią kadencję.

Tematem dorocznej konferencji będzie: "Rola Instytucji Gwarantujących Depozyty w Sieci Bezpieczeństwa Finansowego". W trakcie konferencji Prezes BFG będzie moderował dyskusję w jednej z czterech sesji problemowych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI) powstało w 2002 r. i jest instytucją o światowym zasięgu, skupiającą 64 członków ze wszystkich kontynentów.  IADI promuje współpracę międzynarodową w dziedzinie gwarantowania depozytów oraz wypracowuje międzynarodowe standardy służące poprawie efektywności funkcjonowania instytucji gwarantowania depozytów. Przyczynia się tym samym do wzmacniania stabilności systemów finansowych na świecie.

W 2009 roku IADI, wraz z Bazylejskim Komitetem ds. Nadzoru Bankowego, opracowało „Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) – tzw. katalog podstawowych wskazówek dla instytucji gwarantujących depozyty i ich relacji z innymi podmiotami sieci bezpieczeństwa finansowego. W 2010 roku zakończone zostały prace nad „Metodyką oceny zgodności z Zasadami Efektywnego Gwarantowania Depozytów” (ang. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Methodology for Compliance Assessment). W 2011 roku Podstawowe Zasady Efektywnego Gwarantowania Depozytów zostały włączone przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) do listy podstawowych standardów określających stabilne systemy finansowe. Metodyka oceny zgodności z zasadami będzie wykorzystywana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przy badaniu okresowej oceny stabilności sektora finansowego.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016