logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce –...
Publikacja: 26 lipca 2012

Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce – prezentacja raportu Banku Światowego 26 lipca 2012 r.

26 lipca 2012 roku w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odbyła się zorganizowana wspólnie przez Bank Światowy i BFG konferencja, podczas której przedstawiony został raport Banku Światowego „Issues and Assumption Paper for the Design of Upgraded Bank Resolution Framework”. Raport powstał we współpracy z Grupą Roboczą Komitetu Stabilności Finansowej kierowaną przez Jerzego Pruskiego, Prezesa Zarządu BFG. 

Wyniki raportu  zaprezentował John Pollner, Lead Financial Officer, Europe and Central Asia Region z Banku Światowego. Wprowadzenie do prezentacji J. Pollnera wygłosili Jerzy Pruski, Prezes Zarządu BFG, Xavier Devictor, Country Manager Banku Światowego dla Polski i Państw Bałtyckich oraz Mirosław Sekuła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Bank Światowy, w ramach programu Technical Advisory Work for the Government of Poland, na prośbę Ministerstwa Finansów i we współpracy z przedstawicielami instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce, dokonał analizy polskich rozwiązań w zakresie upadłości i uporządkowanej likwidacji banków w kontekście wyzwań wynikających z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego. Efektem tej analizy jest właśnie raport „Issues and Assumption Paper for the Design of Upgraded Bank Resolution Framework”.
 
Raport przedstawia problematykę restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji banków (ang. resolution) w Polsce. Opracowanie zawiera analizę aktualnie obowiązujących przepisów regulujących postępowanie likwidacyjne i upadłościowe wobec banków zawartych m.in. w prawie bankowym oraz prawie upadłościowym i naprawczym. Wskazuje przy tym na konieczne zmiany legislacyjne, które pozwolą na przeprowadzenie procesu likwidacji w sposób uporządkowany, chroniąc deponentów i stabilność systemu finansowego. Raport odnosi się również do najnowszych propozycji Komisji Europejskiej wskazanych w projekcie dyrektywy dotyczącej stworzenia ram prawnych dla działań naprawczych oraz uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, który został opublikowany 6 czerwca br.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016