logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce -...
Publikacja: 4 lipca 2012

Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce - prezentacja raportu Banku Światowego

26 lipca 2012 r. w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zostanie przedstawiony raport „Issues and Assumption Paper for the Design of Upgrated Bank Resolution Framework”, przygotowany przez misję Banku Światowego kierowaną przez Johna Pollnera, Lead Financial Officer, Europe and Central Asia Region, we współpracy z Grupą Roboczą Komitetu Stabilności Finansowej kierowaną przez Jerzego Pruskiego, Prezesa BFG.
Raport został przygotowany na prośbę Ministerstwa Finansów w ramach programu Technical Advisory Work for the Government of Poland Banku Światowego. Przedstawiono w nim analizę polskich rozwiązań w zakresie upadłości i likwidacji banków (zawartych m.in. w prawie bankowym oraz prawie upadłościowym i naprawczym), wynikających z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego. Zaproponowano także rozwiązania z zakresu restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji banków (ang. resolution) w Polsce.
W raporcie wskazano na konieczność zmian legislacyjnych, które pozwolą na przeprowadzenie procesu likwidacji banku w sposób uporządkowany, chroniąc deponentów i stabilność systemu finansowego.
W raporcie odniesiono się również do najnowszych propozycji Komisji Europejskiej, ,opublikowanych 6 czerwca br., i zawartych w projekcie dyrektywy dotyczącej stworzenia ram prawnych dla działań naprawczych oraz uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
 
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016