logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 19 czerwca 2012

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

Jury Konkursu w składzie: prof. Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się z ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

  1. Nagrodę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za najlepszą pracę doktorską Panu Arturowi  Mice za pracę „Rola architektury nadzorczo-regulacyjnej w utrzymywaniu stabilności międzynarodowego systemu finansowego w świetle doświadczeń kryzysu subprime” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  2. Trzy równorzędne nagrody w kwocie 2 500 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) za prace magisterskie:
  • Pani Karolinie Stodulskiej za pracę „Ewolucja regulacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jako elementu sieci bezpieczeństwa finansowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. UW dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Pani Danucie Kozioł za pracę „Zasady gwarantowania depozytów w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy” napisaną pod kierunkiem naukowym dr Krystyny Czepielewskiej-Kałki w Katedrze Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
  • Panu Aleksandrowi Karczmarzowi za pracę „Stabilność finansowa jako nadrzędny cel działania sieci bezpieczeństwa finansowego” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej w Zakładzie Rynku Usług Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

Nie przyznano nagrody za pracę licencjacką.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016