logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Zmiany w systemie wyliczania w związku z nowelizacją...
Publikacja: 31 maja 2012

Zmiany w systemie wyliczania w związku z nowelizacją rozporządzenia MF

W dniu 28 czerwca 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. Poz. 588). Zmiana rozporządzenia MF w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania ma charakter dostosowawczy w związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2012 r. do systemu ubezpieczeń społecznych nowego produktu związanego z dobrowolnym oszczędzaniem, tj. indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zmienione rozporządzenie uwzględnia w bankowych systemach wyliczania możliwość gromadzenia przez klientów środków pieniężnych na IKZE w formie rachunku bankowego. Nowelizacja dokonuje modyfikacji zakresu i struktury danych zawieranych w systemach wyliczania (określonych w załączniku nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia) tylko w zakresie parametrów: „WyplataIKE” oraz „KwotaIKE”.
 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016