logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Udział BFG w projekcie Akademia „Dostępne Finanse”
Publikacja: 24 maja 2012

Udział BFG w projekcie Akademia „Dostępne Finanse”

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uczestniczy w projekcie Narodowego Banku Polskiego pod nazwą Akademia „Dostępne Finanse”, mającym na celu m.in. ograniczenie wykluczenia finansowego oraz upowszechnienie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

W ramach projektu, w dniu 21 maja br. przedstawiciel Funduszu uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych środowisk opiniotwórczych. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, społecznicy. Celem spotkania było przedstawienie informacji, które mogą wpłynąć na upowszechnienie w społeczeństwie korzystania z usług bankowych w tym związanych z obrotem bezgotówkowym.
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016