logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Wizyta Misji Banku Światowego
Publikacja: 31 marca 2012

Wizyta Misji Banku Światowego

W dniach 23-26 marca 2012 roku odbyła się wizyta ekspertów Banku Światowego, którzy przyjechali na zaproszenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W trakcie pobytu w Warszawie odbyli oni serię spotkań z przedstawicielami instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce. Tematem, któremu poświęcono spotkania, były restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków oraz obecnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne z zakresu likwidacji, przejęcia i upadłości instytucji finansowych.

Wizyta była częścią prac nad projektem prowadzonym przez Bank Światowy we współpracy z Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz BFG, którego celem jest opracowanie raportu zawierającego wskazania dotyczące reżimu uporządkowanej likwidacji banków.
Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016