logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Umowa BFG z wybranymi bankami
Publikacja: 15 czerwca 2011

Umowa BFG z wybranymi bankami

W dniu 15 czerwca 2011 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał umowę z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Pekao S.A. i Bankiem PKO Bank Polski S.A. o gotowości do dokonania wypłat środków gwarantowanych, która umożliwi Funduszowi wybranie tych banków, jako podmiotów, które zgodnie z art. 26j ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w imieniu i na rachunek Funduszu, dokonają wypłat środków gwarantowanych w przypadku konieczności realizacji takich wypłat przez BFG.

Ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego umowę podpisał Jerzy Pruski, Prezes Zarządu oraz Anna Trzecińska, Zastępca Prezesa Zarządu.

W imieniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. umowa została podpisana przez Sławomira Sikorę, Prezesa Zarządu i Małgorzatę Wojciechowską, Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej. Ze strony Banku Pekao S.A. umowę podpisali Wiceprezesi Zarządu: Marco Iannaccone, oraz Marian Ważyński, natomiast ze strony Banku PKO Bank Polski S.A. Wiceprezesi Zarządu: Piotr Alicki i Bartosz Drabikowski.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016