logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 6 czerwca 2011

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków

Jury Konkursu w składzie: Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się z ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

  1. Nagrodę w kwocie 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) za najlepszą pracę magisterską Panu Marcinowi Czaplickiemu za pracę „Zagrożenie boomem kredytowym w obliczu przystąpienia Polski i innych krajów członkowskich UE do strefy euro"
  2. Nagrodę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za najlepszą pracę doktorską Pani Grażynie Szymańskiej za pracę „Kształtowanie się oraz wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo, aktywność i efektywność banków"
  3. Nie przyznano nagrody za pracę licencjacką

 

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016