logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Rozstrzygnięcie konkursu BFG
Publikacja: 27 maja 2010

Rozstrzygnięcie konkursu BFG

Rozstrzygnięcie konkursu BFG na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków

Jury Konkursu w składzie: Dariusz Filar (przewodniczący), Ewa Kawecka-Włodarczak, Andrzej Rzońca po wnikliwym zapoznaniu się z ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać:

Nagrodę w kwocie 2 500 zł (słownie: dwóch tysięcy pięciuset złotych) za najlepszą pracę licencjacką Pani Marcie Treli za pracę „Znaczenie systemu gwarantowania depozytów w czasie kryzysu"

Nagrodę w kwocie 5 000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) za najlepszą pracę magisterską Panu Michałowi Rybczyńskiemu za pracę „Porównanie systemów gwarantowania depozytów w Polsce, Danii i Szwecji"

Nagrodę w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za najlepszą pracę doktorską Panu Adamowi Pawlikowskiemu za pracę „Problemy, zakres i kryteria wyboru w kształtowaniu systemu gwarantowania depozytów na przykładzie państw Unii Europejskiej".

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2016